Sơ mi

 SM trắng kẻ dọc xanh  SM trắng kẻ dọc xanh
450.000₫
 SM nâu kẻ sọc  SM nâu kẻ sọc
450.000₫